Spanish Hem

arrow_right_alt Mäklare
2 votes, 5.00 out of 5
remove_red_eye

1214

SKICKA FÖRFRÅGA

Du kan direkt kontakta företagets ägare från det här formuläret, för posten och referensen kommer alla e-postmeddelanden att sparas i vår databas.

print Skriv ut den
här webbsidan
Företags information remove

Stockholm, Solna

Svenska remove

Om Spanish Hem:
Vi representerar de bästa, pålitliga och mest välkända byggfirmor i Costa Blanca, Costa Del Sol. Vi har kontor både i Spanien och Sverige.
Vi förmedlar fastigheter både i Torrevieja på Costa Blanca (40 km söder om Alicante) och Málaga på Cost Del Sol i Spanien.
Vi ordnar upp till 70% bolån (Hypoteksräntenivå) hos spanska banker till våra köparen.
Vi ordnar visningsresor som inkluderar flygbiljett, flygplats transport, vistelse i hotell, frukost och lunch i trevliga restauranger.

Visningsresor:
För att underlätta din resa, vi hjälper dig att hitta utbudet i regionen och de möjligheter som den erbjuder.
Våra visningsresor är 2-3 dagar och inkluderar flygbiljett, flygplats transport, vistelse i hotell, frukost och lunch i trevliga restauranger. Vi hämtar Er på flygplatsen och följer er till hotell. Efter en introduktion till området, kommer Ni att besöka vår kontor. Vi har två dagar att besöka olika projekt, att lära sig seder, kultur och spanska lagar i åtanke era behov. Den tredje dagen vi använder för att definiera och reservera huset.
Ni får en personligt visning av lägenheter, radhus och villor som passar era önskemål vad gäller läge, storlek och pris.

För mer information kontakta oss: 070-717 94 94

Omkostnader vid köp:
Beräkna kostnaden är 13 % av köpeskillingen. Förutom köpesumman, betalar köparen 10% moms (IVA), notariat, lagfartskostnader, avgifter för el och vatten anslutning 3 %. Plusvalía (Värdestegring skatt) ca 2,000 – 4,000 kr. Avgift till polisen för att visa köparen är ej resident i Spanien 750 kr. Vi kan hjälpa Er med registrering.

Missa inte vår visnings erbjudanden!

Ring oss nu och boka resan eller skicka mejl och lämna telefon nummer, då kontaktar vi Er.

Omkostnader vid köp:
Beräkna kostnaden är 12-14 % av köpeskillingen. Förutom köpesumman, betalar köparen 10% moms (IVA), notariat, lagfartskostnader, avgifter för el och vatten anslutning 2-4 %. Plusvalía (Värdestegring skatt) ca 2,000 – 4,000 kr. Avgift till polisen för att visa köparen är ej resident i Spanien 750 kr. Vi kan hjälpa Er med registrering.

Betalnings villkor:
Handpenning är 50,000 – 60,000 kr motsvarande i euro. Man måste betala 30-50% på av värdet innan man undertecknar kontraktet hos notarie i Spanien, dvs. innan man får nycklarna till bostaden (lägenhet, bungalow eller villa). Sen kan man söka 50-70% resterande av hela beloppet bolån (hypoteksräntenivå) i spansk bank. Räntan är variabel i Spanien, nuvarande från 2% upptill 3,5% och detta gäller ända fram årsskiftet. Denna räntan är avdragsgill i Sverige.

Årliga Driftskostnader:

En bostad i Spanien är betydligt billigare i drift än i Sverige. För en bungalow (radhus) med 2 sovrum kan han ett års kalkyl på ca. 300-400 euro.
• Kommunalskatt 130 euro.
• Urbanisations avgift 300 euro.
——————————————-
Total: Ca. 300-400 euro

När man köper en ny bostad i Spanien, slipper man betala skatt i de första åren, som det kallas Contribución, dvs. kommunalskatt på svenska. Alla nya hus har 10 års garanti och försäkring ifall något är fel i huset.

Värdestegring Skatt:
Denna skatt kallas på spanska Plusvalía. Vid varje fastighetsförvärv tar kommunen ut ett engångsbelopp värdestegring skatt. Denna bestäms oberoende på hur mycket markvärdet har stigit sedan senaste taxeringen. Skatten för våra hus kan variera mellan ca. 0.5 – 2% av värdestegringen och erläggs endast en gång efter tillträdet.

Taxeringsregler:
Fastighet i utlandet taxeras normalt som småhus i Sverige. Fastighetsskatt beräknas med 1.5% av taxeringsvärde. Taxeringsvärdet beräknas schablonmässigt till 50% av köpeskillingen när tomtvärde ej kan fastställas.

Byggytor: 
I Spanien räknar man ofta byggytor i annat metod. Terrasser under tak inkluderas i byggytan och i lägenheterna ingår balkong och luftgång. Angivna trädgårds och terrassytor kan också variera beroende på husets läge, nivåskillnader etc.

Om ni önskar ytterligare information, vänligen kontakta:
Siavosh Vafaee på telefon 08-400 280 90 eller mobilen 070-717 94 94 för att avtala en tid.

 

Engelska remove

About Spanish Home:
We represent the best, reliable and well-known construction firms in the Costa Blanca. We have offices both in Spain and Sweden. We provide real estate in Torrevieja and Santa Pola on the Costa Blanca, 40 km south of Alicante in Spain.
We organize up to 70% mortgage (Mortgage interest rates) in the Spanish bank to our buyer.

Viewing Trips:
To facilitate your trip, we’ll help you find the supply in the region and the opportunities it offers.
Our viewing trips are 3 days and include airline ticket, airport transportation, stay in hotel, breakfast and lunch in nice restaurants in Torrevieja. We pick you up at the airport and accompany you to the hotel. After an introduction to the area, you will visit our office in the center of Torrevieja. We have two days to visit different projects, to learn the customs, culture and Spanish cuisine in mind their needs. The third day we use to define and reserve the house.
You get a personal tour of the apartments, townhouses and villas to suit your requirements in terms of location, size and price.

Expenses in the purchase:
Calculate the cost is 12/14% of the purchase price. In addition to the purchase price, the buyer pays 10% tax (IVA), notary, land registration costs, charges for electricity and water supply 2-4%. Plusvalía (Added value tax) is about 200 to 400 euro. Fee for the police to show the buyer is not resident in Spain 75 euro. We can help you with registration.

Payment terms:
Deposit is 5,000 – 6,000 euro. the equivalent in euros. You have to pay 30-50% of the value of one month (before signing the contract at the notary in Spain), ie before getting the keys to the dwelling (apartment, bungalow or villa). Then you can search for the remaining 50-70% of the full amount of the mortgage (mortgage interest rates) in the Spanish bank. The interest rate is variable in Spain, present from 2% up to 3,5% and this applies until the year end. This interest is tax deductible in Sweden.

Annual Operating Costs:
A home in Spain is significantly cheaper in operation than in Sweden. For a bungalow (terraced) with 2 bedrooms, he can have a year’s calculation of approx. 300-400 euros.

Local tax 130 euros.
Urbanization fee 300 euros.
————————————————-
Total: Approx. 300-400 euros

When buying a new home in Spain, you do not have to pay taxes in the first few years, as it is called Contribución, ie. Municipal tax in Swedish. All new houses have 10 years warranty and insurance if something is wrong in the house.

Host Increase Tax:
This tax is called Spanish Plusvalía. In each property acquisition, the municipality will issue a lump sum tax. This is determined independently of how much land value has risen since the last valuation. The tax for our houses can vary between approx. 0.5 – 2% of the value increase and paid only once after access.

Tax Policy:
Real estate abroad is normally taxed as a single house in Sweden. Property tax is estimated at 1.5% of the tax value. The tax value is calculated on a flat-rate basis at 50% of the purchase price when the net asset value can not be determined.

Building surfaces:
In Spain, building sites are often counted in a different method. Covered terraces are included in the building area and the apartments include balcony and airway. Specified garden and terrace areas may also vary depending on the location of the house, level differences etc.

If you would like further information, please contact:

Siavosh Vafaee on or mobile +70 717 94 94 för att avtala en tid.

Persiska remove

تور مسافرتی بازدید از پروژه های ساختمانی جهت خرید ویلا و آپارتمان در اسپانیا
تورهای مسافرتی ما جهت بازدید از پروژه های ساختمانی در اسپانیا، برای شما که قصد خرید ملک و سرمایه گذاری در کشور زیبا و آفتابی اسپانیا را دارید. این تورها به مدت 3 روز بوده و شامل بلیط هواپیما، ترانسپورت فرودگاهی و اقامت در هتل می باشد.
برای اطلاعات بیشتر با شماره های 0840028090 و 0707179494 تماس حاصل فرمائید.
فروش ویلا و آپارتمان در سواحل زیبا و خوش آب و هوای اسپانیا
قدیمی و نوساز با معتبرترین شرکت های ساختمانی همراه با وام بانکی از بانک های اسپانیا
اگر در اندیشه خرید مسکن و سرمایه گذاری در سواحل نیلگون و رویائی مدیترانه هستید؟
اگر در فکر مهاجرت و ساخت آینده ای مطمئن برای خود و فرزندانتان در کشور آفتابی اسپانیا هستید؟
ما تمامی اطلاعات و شرایط لازم از جمله مزایای خرید ملک، شرایط دریافت وام بانکی و همچنین امکانات سفر جهت بازدید از پروژه های ساختمانی را در اختیار شما قرار می دهیم. با ما تماس بگیرید، ضمن پذیرایی و پاسخ به سوالات شما، تمامی اطلاعات لازم از جمله مزایای خرید ملک، شرایط دریافت وام بانکی و همچنین امکانات سفر جهت بازدید از پروژه های ساختمانی را در اختیار شما قرار می دهیم.

Rabatt remove

Är du ägare till det här företaget? Logga in och slutföra ditt företags profil nu!

Erbjudande remove

Är du ägare till det här företaget? Logga in och slutföra ditt företags profil nu!

Nyheter remove

Är du ägare till det här företaget? Logga in och slutföra ditt företags profil nu!

arrow_drop_up