[userpro template='login']

اطلاعاتی پیرامون اداره امور مهاجرت سوئد

اداره مهاجرت در سوئد مرجعی است که به اشخاصی که برای سکونت درسوئد، دیداردر سوئد، تقاضای پناهجویی بدلیل تحت تعقیب بودن، و یا گرفتن تبعیت سوئد  تقاضا کرده اند به این درخواست ها رسیدگی میکند.

شما که علامند به دریافت اطلاعات از اداره مهاجرت سوئد هستید توجه فرمایید، فقط بخشی ازاطلاعات به این زبان موجود است. جهت کسب اطلاعات بیشتر متن سوئدی یا انگلیسی را مطالعه کنید.

در حال حاضر، اداره‌ی کل مهاجرت پذیرش پناهجویان را به این ترتیب انجام می دهد:

همه‌ی پناهجویانی که به سوئد می‌آیند از این حق برخوردارند که به درخواست آنها رسیدگی شود. کسانی نیز که نیازمند مسکن و کمک مالی باشند حق برخورداری از مسکن و کمک مالی دارند. اداره کل مهاجرت، برای اینکه بتواند وظایف خود در این زمینه‌ها را در شرایطی که در حال تغییر مداوم است انجام دهد، باید هر روز شیوه‌ی کار خود را متناسب سازد و کامل‌تر کند.

کثر این مساکن ویژه‌ی تازه‌واردان بسیار تنگ هستند واز همه‌ی جاهای موجود در آنها استفاده می‌شود تا برای همه‌ی پناهجویانی که نیاز به جایی دارند، خوابگاهی داده شود که بتوانند در زمان انتظار ثبت درخواست، استراحت بکنند.

کودکانی که به تنهایی به اینجا می‌آیند

کمون‌های سوئد هستند که مسئولیت نگهداری کودکان تنها یعنی افراد زیر ۱۸ سال را که بدون داشتن سرپرستی به همراه خود، به سوئد می آیند، برعهده دارند. از این رو، اداره کل مهاجرت همیشه با کشیک اجتماعی کمون‌ها تماس می گیرد تا ترتیبی داده شود که به این کودکان مسکنی مناسب داده شود.

ثبت نام

گام بعدی در این روند، این است که پناهجو ثبت نام می‌شود. و این بدان معناست که کارمندی، اطلاعات مربوط به او یعنی نام و تاریخ تولد، محلی که وی از آنجا آمده ، وضعیت خانوادگی و نیز نیاز او به کمک مالی را یادداشت می‌کند. از پناهجو همچنین عکسبرداری می‌شود و از همه‌ی افرادی که سنشان بیش از ۱۴سال است، انگشت‌نگاری به عمل می‌آید. اگر پناهجو گذرنامه یا سند شناسایی دیگری داشته باشد، اداره کل مهاجرت آنها را تحویل می‌گیرد و تا زمانی که در باره‌ی درخواست پناهندگی تصمیم گرفته شود، پیش خود نگاه می‌دارد. گفتگو در رابطه با ثبت نام با کمک مترجم تلفنی یا توسط کارمندی که آشنا به زبان پناهجوست، انجام می‌گیرد.

ثبت نام ممکن است بسته به اینکه پناهجو به کدام مسکن تازه واردان منتقل می شود و کارمندان در آنجا چقدر کار دارند، زمان‌های مختلفی می‌برد. در برخی جاها ممکن است ثبت نام سریعا انجام گیرد و پناهجو در عرض یک شبانه روز به مسکن بعدی برود. در بعضی دیگر از مساکن تازه‌واردان، ممکن است ثبت نام تا سه روز نیز نتواند انجام یابد.

در برخی مواقع ممکن است بخشی از ثبت نام در مسکن نخست انجام گیرد و پناهجو باید به مسکن بعدی برود و در آنجا از او ثبت نام کامل به عمل آید. در این موارد به او اطلاع داده می‌شود که درخواست خود را چگونه در محل بعدی تکمیل کند.

کارمندان به صورت شیفتی کار می‌کنند تا فرصت ثبت نام داشته باشند

دلیل اینکه برخی باید چند روز در انتظار ثبت نام باشند این است که شمارتازه واردان بیشتر از آن است که کارمندان بتوانند در یک روز آنها را ثبت نام کنند. کارمندان اداره کل مهاجرت، برای اینکه انجام ثبت نام متناسب با تعداد تازه‌واردان باشد، بصورت شیفتی کار می‌کنند و در بعضی جاها، ثبت نام بیست و چهار ساعته انجام می‌گیرد. در این زمینه، واحدهای جدیدی برای درخواست‌ها باز می‌شود و محل‌های ثبت نام سیار در مساکن جدید ویژه‌ی تازه‌واردان دایرمی‌گردد

برخی از پناهجویان از همان روز اول مسکن خودشان را خود تهیه می‌کنند. آنها شاید دوستانی دارند یا خانواده‌ای که آنها را در هنگام ورود به سوئد مستقیما به خانه‌ی خود می برند. این پناهجویان می توانند در ساعات اداری به یکی از واحدهای پذیرش درخواست اداره کل مهاجرت مراجعه کرده و درخواست پناهندگی کنند.

پس از ثبت نام

در پی انجام ثبت نام، روند پناهندگی می تواند آغاز ‌شود. پناهجو غالبا باید برای رفتن به اداره‌ی کل مهاجرت جهت مصاحبه در باره‌ی دلایل پناهجویی خود، چندین ماه در انتظار باشد. اما در زمان انتظار، پناهجو،اگر خود نتوانسته مسکنی تهیه کند، حق داشتن مسکن دارد و اگر خود پولی نداشته باشد از حق دریافت کمک مالی برخوردار است و نیز به خدمات درمانی و دندانپزشکی اورژانس و به معالجاتی که نمی‌تواند عقب انداخته شود، دسترسی دارد. او همچنین به خدمات زایمان، مراقبت کورتاژ، راهنمایی در مورد جلوگیری از آبستنی و خدمات مطابق قانون حفاظت ازسرایت ( یعنی خدمات پزشکی برای جلوگیری از سرایت بیماری‌های واگیردار) دسترسی خواهد داشت.

کودکان پناهجو همچنین حق تحصیل در مدرسه و نیز، درست مانند کودکان ثبت نام شده در دفاتر ثبت احوال در سوئد، حق برخورداری از خدمات درمانی و دندانپزشکی رایگان را خواهند داشت.

در اینجا می توانید در باره‌ی حق برخورداری پناهجو از خدامات درمانی بیشتر بخوانید

پس از پایان ثبت نام، پناهجو کارتی که موسوم به کارت LMA است دریافت می کند و این کارت نشانگر این است که او پناهجوست. همچنین یک کارت بانکی دریافت می کند که اداره‌ی کل مهاجرت کمک مالی روزانه‌ی او را به آن منتقل می کند. کمک مالی روزانه برای تامین هزینه‌ی ضروری‌ترین کالاها و خدمات مانند غذا ، لباس، وسایل بهداشتی ، دارو و رفت و آمد درنظر گرفته شده است. کمک مالی روزانه برای کسانی که در مسکنی زندگی می کنند که در آنجا غذا نیز داده می‌شود، کمتر است. کسانی نیز که برای مثال نیازمند خرید لباس‌های زمستانی هستند، می توانند پول بیشتری که کمک هزینه‌ی ویژه نام دارد، درخواست کنند.

در اینجا می توانید در باره ی کمک مالی روزانه و کارت بانکی مورد استفاده و نیز چگونگی درخواست کمک هزینه‌ی ویژه بیشتر بخوانید

پس از سکونت در مسکن تازه‌ واردان

مسکن تازه واردان یک مسکن موقتی است. به منظور اینکه برای پناهجویان تازه وارد تر نیز که باید ثبت نام شوند، محلی وجود داشته باشد، کسانی که ثبت نام شده‌اند باید زمانی که جایی در یک مسکن دائمی‌تر خالی می‌شود، هرچه زودتر مسکن تازه واردان را ترک کنند. کسی که خود بتواند مسکن خود را برای نمونه از طریق دوستان و خویشاوندان تهیه کند، می تواند در هرمنطقه ‌ای که بخواهد سکونت اختیار کند. اما کسی که نیازمند کمک اداره کل مهاجرت برای تهیه مسکن است باید آن مسکنی را که عرضه می‌شود بپذیرد و این گونه مسکن‌ها می تواند در مناطق گوناگون در سراسر سوئد قرار داشته باشد.

اداره کل مهاجرت انتقال به مسکن بعدی بوسیله اتوبوس را انجام می دهد. اگر این سفر طولانی باشد، پناهجو می تواند از یک بسته غذا برای صرف آن در راه برخوردار شود. پناهجو خود نیازی به پرداخت هزینه‌ی سفر ندارد.

چادرها و ورزشگاه‌ها‌

با وجود اینکه تقریبا هر روز مسکن جدیدی افتتاح می‌شود، در حال حاضر تعداد مساکن در اختیار اداره کل مهاجرت برای رفع نیازها کافی نیست. از این رو، اداره کل مهاجرت شروع به بهره برداری از به اصطلاح مکان‌های تخلیه‌ای کمون‌ها کرده است اینها برای نمونه مساکنی هستند در سالن‌های ورزشی که می توانند به خوابگاه تبدیل شوند. مسئولیت اداره‌ی این مساکن برعهده‌ی کمون‌هاست. بزودی ما پناهجویان را در چادرهای زمستانی نیز جای خواهیم داد.

استخراج شده از اداره مهاجرت سوئد در تاریخ 11 آپریل 2016

لینک منبع:

http://www.migrationsverket.se/Other-languages/bh-parsy.html

Lämna ett svar

* Obligatoriska fält att fylla i
Dina frågor eller synpunkter kan skickas till det här företaget.
Det skall noteras att Din e-postadress inte kommer att synas för mottagaren.


Rahnama Facebook

Statistik

  • Online user(s): 1
  • Today visits: 34
  • Yesterday visits: 26
  • All visits: 37244

Väderprognos

Molnigt
Currently
18°
Mestadels molnigt
Idag 09/07 10%
High 21° / Low 13°
Växlande molnighet
Idag 09/07 10%
High 21° / Low 13°
Rissneleden 142, plan 5
174 57 Sundbyberg
Stockholm - Sweden